top of page

PAPASEY ADVOCATS

Proximitat, professionalitat i confiança.
                  L'elecció definitiva

Papasey Advocats representa l’assessorament integral dins d’un equip de col·laboradors que treballa pels interessos del client. Els nostres principis són la transparència, la confidencialitat i l’eficàcia.

 
 
És un despatx multidisciplinari amb col·laboracions externes en relació amb l'assessorament fiscal, mercantil i laboral. La unió entre els advocats permet una perspectiva més amplia en la gestió de les negociacions i l’estudi del cas per aconseguir la millor preparació i protecció de la defensa dels interessos dels nostres clients.

La proximitat amb els nostres clients és bàsica.

Som un equip de professionals que treballem amb la màxima eficàcia.

La confiança és el nostre eix transversal.

About Us

DÍDAC PAPASEY BLANCAFORT

Dídac Papasey Blancafort, Advocat membre de l’il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, llicenciat en dret i graduat en el Màster de l’advocacia per la Universitat de Girona. Especialitzat en dret de família i participant del SCAF (Societat Catalana d’Advocats de Família). Especialitzat en dret penal, i en la defensa jurídica del menor i de la violència de gènere. Curs en dret penitenciari.

La dedicació i l’atenció al client en el sentit de comprendre els seus temors, problemes i dubtes, ens fa més humans en ser conscients que a part de la nostra professió tècnica i jurídica oferim un acompanyament personal. 

_MG_9904.jpg
DSC09776.jpg

ELS NOSTRES SERVEIS

DRET PENAL

La defensa i l'assessorament penal inclou tota classe de delictes, siguin lleus, menys greus o greus. Tant des de la defensa dels encausats com dels perjudicats i/o les víctimes.

DRET DE FAMÍLIA

Divorcis, regulació de guarda, custodia i aliments de fills no matrimonials, parelles de fet, modificació de mesures derivades d'una sentència de divorci, acords en previsió de ruptura i execució judicial d'aquests títols. 

DRET CIVIL

Assessorament previ, contractes entre particulars i empreses, incompliments contractuals, reclamació de quantitat, comunitats de propietaris, contractes d'arrendaments de vivenda o locals de negoci, acceptació d'herències, etc. 

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Creació i liquidació d'empreses, transmissió de participacions o accions entre socis, fusió o absorció, pactes para socials, reclamació d'impagats, resolució de conflictes, procediments judicials, etc.

Contact Us
bottom of page