top of page

ÀREES

A Papasey Advocats ens encarreguem de les següents àrees.

DRET PENAL 

La defensa i l'assessorament penal inclou tota classe de delictes, siguin lleus, menys greus o greus. Tant des de la defensa dels encausats com dels perjudicats i/o les víctimes.

DRET DE FAMÍLIA

Divorcis, regulació de guarda, custodia i aliments de fills no matrimonials, parelles de fet, modificació de mesures derivades d’una sentència de divorci, acords en previsió de ruptura.

DRET CIVIL

Assessorament previ, contractació, reclamació de quantitat, comunitats de propietaris, arrendaments urbans, successions, herencies, etc.  

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Creació i dissolució d'empreses, reclamació d'impagats, procediments judicials, resolució de conflictes, transmissió de participacions o accions entre socis, reclamació de quantitat, pactes para socials, etc.

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Reclamació de danys personals i materials derivats d’un accident de circulació.

DRET ADMINISTRATIU (Gestió en l'obertura de negocis, llicències i certificats)

Necessites obrir un negoci i no saps com fer-ho? T’oferim les gestions imprescindibles perquè aconsegueixis l’obertura del teu negoci amb totes les condicions legals i tècniques requerides.

DRET TRIBUTARI

Presentació d’al·legacions a requeriments i liquidacions de l’Administració, presentació de recursos contra actes i sancions tributàries, i defensa del contribuent davant Inspeccions tributàries.

bottom of page