top of page

ÀREES

A Papasey Advocats ens encarreguem de les següents àrees.

DRET PENAL 

La defensa i l'assessorament penal inclou tota classe de delictes, siguin lleus, menys greus o greus. Tant des de la defensa dels encausats com dels perjudicats i/o les víctimes.

DRET DE FAMÍLIA

Divorcis, regulació de guarda, custodia i aliments de fills no matrimonials, parelles de fet, modificació de mesures derivades d’una sentència de divorci, acords en previsió de ruptura.

DRET CIVIL

Assessorament previ, contractes entre particulars i empreses, incompliments contractuals, reclamació de quantitat, comunitats de propietaris, contractes d'arrendaments de vivenda o locals de negoci, acceptació d'herències, etc. 

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

Creació i liquidació d'empreses, transmissió de participacions o accions entre socis, fusió o absorció, pactes para socials, reclamació d'impagats, resolució de conflictes, procediments judicials, etc.

ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

Reclamació de danys personals i materials derivats d’un accident de circulació.

DRET ADMINISTRATIU (Gestió en l'obertura de negocis, llicències i certificats)

Necessites obrir un negoci i no saps com fer-ho? T’oferim les gestions imprescindibles perquè aconsegueixis l’obertura del teu negoci amb totes les condicions legals i tècniques requerides.

bottom of page